Niraja Hatha Yoga Soest Logo Voorwaarden


Voorwaarden deelname cursus babymassage & betalingsovereenkomst.


• Betaling in één keer.
Betaling gaarne per bankoverschrijving op rek.nr.: NL07ABNA 048.49.85.884
t.n.v. Niraja te Soest.
De betaling dient voor de aangegeven datum op deze rekening binnen te zijn o.v.v. het inschrijvingsnummer.
• Wijziging van de gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de betreffende les door te geven.
• Deelname aan de cursus is op eigen risico, bent u of uw baby onder medische behandeling raadpleeg dan altijd voor deelname aan de cursus/lessen uw behandelend arts/specialist. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts raadplegen. 
 

 

 
 © Niraja 2022