Niraja Hatha Yoga Soest Logo Voorwaarden


Voorwaarden deelname zomercursus hatha yoga & betalingsovereenkomst.


• Inschrijving is geldig na volledige betaling.
• Betaling in één keer.
Betaling gaarne per bankoverschrijving op rek.nr.: NL07ABNA 048.49.85.884
t.n.v. Niraja te Soest.
De betaling dient voor de aangegeven datum op deze rekening binnen te zijn o.v.v. het inschrijvingsnummer.
• Kosteloos opzeggen van de cursus is mogelijk, maar moet minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus geschieden.
• Wij zijn niet aansprakelijk bij diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen dus laat waardevolle spullen thuis.
• Deelname aan de cursus is op eigen risico, bent u onder medische behandeling raadpleeg dan altijd voor deelname aan de cursus/lessen uw behandelend arts/specialist. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts raadplegen.

Kosten:
€40,- voor de gehele cursus (3 lessen), te voldoen voor 3 juli 2020.

Doorgang van de cursus kan alleen plaats vinden bij voldoende belangstelling. Mocht de cursus niet doorgaan dan vind volledige restitutie plaats.
  

 

 
 © Niraja 2020