Niraja Hatha Yoga Soest Logo Voorwaarden


Voorwaarden deelname zomercursus hatha yoga & betalingsovereenkomst.


• Inschrijving is geldig na volledige betaling.
• Betaling in één keer.
Betaling gaarne per bankoverschrijving op rek.nr.: NL07ABNA 048.49.85.884
t.n.v. Niraja te Soest.
De betaling dient voor de aangegeven datum op deze rekening binnen te zijn o.v.v. het inschrijvingsnummer.
• Kosteloos opzeggen van de cursus is mogelijk, maar moet minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus geschieden.
• Wij zijn niet aansprakelijk bij diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen dus laat waardevolle spullen thuis.
• Deelname aan de cursus is op eigen risico, bent u onder medische behandeling raadpleeg dan altijd voor deelname aan de cursus/lessen uw behandelend arts/specialist. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts raadplegen.

Kosten:
€45,- voor de gehele cursus (3 lessen), te voldoen voor 25 juni 2022.

Doorgang van de cursus kan alleen plaats vinden bij voldoende belangstelling. Mocht de cursus niet doorgaan dan vind volledige restitutie plaats.
  

 

 
 © Niraja 2022