Niraja Hatha Yoga Soest Logo Ayurveda


Ayurveda is een holistische Indiase gezondheidsleer. Ayur betekent leven of leeftijd en veda betekent weten. Ayurveda is dan de kennis van het leven, of het weten hoe een hoge leeftijd te bereiken. In de ayurveda gaat het in de eerste plaats om het gezond zijn en blijven. Pas daarna komt het genezen van kwalen. Of zoals wij zeggen "voorkomen is beter dan genezen". 

Yoga en ayurveda hebben dezelfde wortels en worden ook wel gezien als twee kanten van dezelfde munt. Ayurveda richt zich op het in balans brengen en houden van de energieën in lichaam en geest. Ayurveda onthoudt zich daarbij van religieuze of godsdienstige uitgangspunten. De ayurveda is dus niet verbonden met enige religieuze stroming.

Volgens de ayurveda is iemand pas gezond zodra de energie in lichaam en geest in balans zijn. De ayurveda stelt dat alle energie - in de geest, in het lichaam, in de wereld om ons heen - drie karakteristieken heeft, die dosha's worden genoemd. De drie karakteristieken heten samen de tridosha. Ieder mens heeft alle drie de dosha's in zich. En bij ieder mens zijn de verhoudingen tussen, en verstoringen in de dosha's uniek. 

Om een persoon gezond te houden kijkt de ayurveda naar alle aspecten van iemands leven zoals voeding, het gebruik van kruiden, lichaamsbeweging, adem en dagritme. Omdat de verhoudingen tussen de dosha's bij iedereen anders zijn gaat de ayurveda uit van wat goed is voor jou.


 

 

 
 © Niraja 2022